Recikloman spašava budućnost

Bero je dobar učenik, živi s nonom i sluša sve što mu stariji kažu. Zato ga često zezaju u školi. S druge strane, Gea baš nije dobra u školi, živi s tatom i za puno toga misli da je „glupo“. Bero i Gea ipak najbolji su prijatelji, a postanu još bolji kad ih spoji neobično iskustvo – upoznaju Reciklomana, junaka iz budućnosti kojemu je zadatak promijeniti razmišljanje ljudi i pobijediti najveće zlo današnjice – smeće. Zbog neznanja, lijenosti ili bahatosti ljudi će teško promijeniti svoje navike. Ali kad se neobični junak i na prvi pogled sasvim obični dječak i djevojčica spoje sve postaje moguće. Hoće li Recikloman naučiti ljude važnost odvajanja i sortiranja otpada, doznajte u novoj predstavi Teatra Naranča.

Predstava je edukativnog karaktera, te uz puno pjesme i kroz humor djeci približava problematiku otpada, odnosno nudi im način rješavanja istoga. Uz predstavu, djeca uče za što nam koriste kante u boji, što i na koji način bacamo u žutu, zelenu i plavu kantu, te također koje su najčešće greške i zablude odvajanja otpada. Uz niz različitih likova publika se susreće s ljudima koji različito reagiraju na pozitivnu promjenu, ali ih učimo da treba čuvati našu planetu, te s velikim poštovanjem i oprezom trošiti njene prirodne resurse, jer samo je jedan dom i jedna Zemlja.

U suradnji sa regionalnom Tv postajom – TV Novom iz Pule motiv i lik Reciklomana predstavili smo i kroz reklamne spotove te tako stvorili jedan, djeci prepoznatljiv, brend koji bi ih uvijek podsjećao na važnost reciklaže i brigu o okolišu.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Tekst i režija: Majkl MIkolić

Koreografije i scenski pokret: Katja Rabar

Scenografija i vizualno oblikovanje: Luka Juričić

Kostimi: Valentina Ferlin Živić

Igraju : Majkl Mikolić, Katja Rabar, Luka Juričić/Irin Šime Rabar i Vlatka Rubil

Trajanje : 40 minuta

Dobna skupina: 3+

Fotografije: Anri Deronjić